Browsing: Zen

Kyoto: สงบจิตใจที่สวนหินวัด Ryoanji

วัด Ryoanji 龍安寺 (ตามตัวอักษรมีความหมายว่า วัดแห่งมังกรในความสงบ) เป็นวัดแบบเซน มีสวนหิน (Karesansui 枯山水) ที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่น สวนหินของที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่เป็นต้นแบบสวนสไตล์เซนที่ดีที่สุด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี 1994 ตามประวัติศาตร์ ต้นกำเนิดของวัดและสวนนี้ไม่แน่นอน วัด Ryoanji สร้างขึ้นเมื่อปี 1450 โดยท่าน Hosokawa…

Read More