Browsing: Kyoto Tower

Kyoto: วัดพลับพลาเงิน วัดพลับพลาทอง

การเดินทางเที่ยวในเกียวโต ส่วนมากจะต้องมาเริ่มต้นกันที่สถานี JR Kyoto กันซะส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเดินทางมาจากโตเกียวหรือโอซาก้า ที่สถานีใหญ่แห่งนี้คือจุดรวมของรถไฟสายหลักแทบทุกสาย และทุกครั้งที่มาถึงจะต้องพบกับ Kyoto Tower บนอาคาร Kyoto Tower Hotel ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีเกียวโต Kyoto Tower 京都タワー สร้างขึ้นเมื่อปี 1964 ในเดือนธันวาคมปีนี้ ก็จะมีอายุครบ 50…

Read More