Browsing: Izumo

Shimane: เที่ยวเมืองศักดิ์สิทธิ์ Izumo แห่งจังหวัดชิมะเนะ เพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ของญี่ปุ่น

ไปเที่ยว “ชิมะเนะ” กันเถอะ!! เมื่อเอ่ยปากชวนเพื่อน ทุกคนงงถามกลับ ชิมะเนะไหน? คงจะไม่เกินไป ถ้าหากพูดว่าชื่อของจังหวัดนี้ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็ยังตื่นเต้นเลย เมื่อรู้ว่าพวกเราจะไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดชิมะเนะกัน!!? แต่ถ้าถามว่ารู้จักฮิโรชิมะกันใช่ไหม ถ้าคุณรู้จัก ลองไปดูในแผนที่ญี่ปุ่นกัน จังหวัดชิมะเนะ เป็นจังหวัดพี่น้องบ้านเรือนเคียงกันกับ จังหวัดฮิโรชิมะ และยังมีอาณาเขตเชื่อมติดกับอีก 2 จังหวัดใหญ่คือ จังหวัดทตโตริ และ…

Read More