Browsing: Ikema Island

ทริปตะลุยเกาะสวรรค์ “โอกินะวะ” ตอนที่ 2 : รอบเกาะมิยาโกะ

จากรีวิวที่แล้วเราเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะมิยาโกะ (Miyako Island) สำหรับรีวิวในครั้งนี้เราจะขับรถจากเกาะหลักไปยังเกาะเล็กๆรอบซึ่งได้แก่ เกาะคุริมะ (Kurima), เกาะอิเคมะ (Ikema) และเกาะอิระบุ (Irabu) อ่านรีวิวตอนแรกที่นี่ >> ทริปตะลุยเกาะสวรรค์ “โอกินะวะ” ตอนที่ 1 : เกาะมิยาโกะ (Miyakojima) เครดิตภาพจาก Okinawa-Information เนื่องจากบนเกาะไม่มีรถสาธารณะไว้คอยให้บริการ การเดินทางจึงต้องจำเป็นต้องเช่ารถขับ…

Read More