Browsing: ย่านชิโมะคิตะซะวะ

ตะลุยโตเกียว เที่ยวย่านฮิป 3 วัน ด้วยรถไฟ ตอน 3: Kichijoji-Shimokitazawa

เดินทางมาถึงรีวิวสุดท้ายของทริป “ตะลุยโตเกียว เที่ยวย่านฮิป 3 วันด้วยรถไฟ” กันแล้ว จากรีวิวก่อนหน้านี้ที่เราพาไปเดินเที่ยวเล่นกันที่ย่าน Ebisu, Daikanyama, Nippori, Yanaka และ Nezu เป็นที่เรียบร้อย สำหรับรีวิวนี้ขอเอาใจนักกิน นักช้อป ที่ชอบอะไรฮิปๆ กันที่ย่าน Kichijoji และย่านเด็กแนว Shimokitazawa สำหรับรีวิวแรก >> ตะลุยโตเกียว เที่ยวย่านฮิป…

Read More